MIEL-MET s.c.
O szkle wiemy wszystko
Strona główna
 

 

  Mielec, 30.04.2012 

 PRZETARG

W związku z realizacją projektu WND-RPPK.01.01.00-18-162/09 - "Usprawnienie procesu produkcji szkła zespolonego oraz poszerzenie zakresu oferowanych usług firmy  MIEL-METs.c. , dzięki dokonanym inwestycjom w wyposażenie zakładu” w ramach Osi Priorytetowej, Konkurencyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie Kapitałowe Przedsiębiorczości ProgramuOperacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, poszukujemy dostawców następującej obrabiarki:


Automatyczne centrum obróbki szkła - zakup i montaż - szt1


 

Obrabiarka powinna posiadać :

  •  pole robocze nie mniejsze niż 3000mm x 1400mm 

  •  możliwość co najmniej: szlifowania,polerowania,wiercenia i frezowanie szkła o grubości od 3mm – 19mm.

 


Oferta powinna zawierać : 

  •  Pełne dane teleadresowe Oferenta / RegonNIP,  KRS/;

  •  Warunki płatności,gwarancji, serwisu, montażu i uruchomienia;

  •  Termin ważności oferty;

  •  Dane techniczne urządzenia oraz wyposażenie w narzędzi do obróbki;

  •  Cenę netto i brutto;

  •  Okres realizacji zamówienia.

 


Opieczętowane i podpisane oferty należy nadsyłać drogą pocztową na adres:

MIEL-METs.c. 
ul.Mikołaja Reja 7

39-300 Mielec 


 

oraz na adres : zamowienia@mielmet.pl.

W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z ofertą prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Maziarzem
tel. 17 5830670 lub 609533376. 

Zapraszamy do składania ofert.
 Termin składania ofert: 30 dni od daty publikacji. 

 


 
Strona głównaO firmie OfertaKontaktGaleria